Úvod

Cílem všech součástí projektu Gulag XR je přiblížit žákům fenomén sovětských represí a totalitních režimů. V úvodu se seznámíte se základním obsahovým rámcem a charakteristikami jednotlivých komponent.

Ke stažení