Oglądaj na
Oglądaj na

GULAG XR

Zaangażuj swoją szkołę w projekt!

Czym jest Gulag XR?

To zbiór gotowych materiałów lekcyjnych opartych na unikalnych badaniach historycznych i archeologicznych.

Gulag XR wprowadza do nauczania historii najnowszej nowoczesne technologie, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.

European Memory of the Gulag - eXtended Reality as an Educational Tool (po polsku: Europejska pamięć Gułagu - rozszerzona rzeczywistość, jako narzędzie edukacyjne) - w skrócie Gulag XR.

Dla kogo?

Dla uczniów od 9 klasy wzwyż. Z Gulagu XR mogą bezpłatnie korzystać szkoły podstawowe i średnie w Czechach, Niemczech, Polsce i na Słowacji. Metodyka, pomoce dydaktyczne i wskazówki będą na bieżąco zamieszczane na tej stronie.

Główny temat?

Represje sowieckie i ich wspólny europejski wymiar.
Umożliwimy uczniom odkrywcze spojrzenie na sowieckie represje we wspomnieniach świadków z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości uczniowie będą mogli
"doświadczyć" atmosfery Gułagu. Celem jest pomoc uczniom w kształtowaniu postaw wobec wartości demokratycznych.
Oprócz wiedzy, uczniowie będą również doskonalić swoje umiejętności badawcze.W ramach projektu powstaje dziennik badawczy w formie komiksu.

Kto stoi za tym projektem?

Gulag XR powstaje pod kierownictwem czeskiego stowarzyszenia Gulag.cz we współpracy z firmą edukacyjną Scio, niemieckim Memoriałem, polskim Kolegium Europy Wschodniej i słowackim Post Bellum. Rozwiązanie technologiczne projektu (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość) oparte jest na wynikach wypraw i badań terenowych stowarzyszenia Gulag.cz, które pracuje z wirtualną rzeczywistością od 2018 r. Z rosyjskim stowarzyszeniem Memoriał, laureatem Nagrody Nobla w 2022 r., opracowujemy
również rosyjską wersję narzędzia.
Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus.

Dlaczego?

Ponieważ tysiące Czechów, Niemców, Polaków, Słowaków i innych europejczyków znalazło się wśród ofiar sowieckiego terroru (skupiamy się na totalitarnym okresie rządów Stalina od lat 30. do 50. XX wieku). Do tej pory temat ten nie był postrzegany jako część wspólnej europejskiej historii, a co więcej, podejście do niego w poszczególnych krajach znacznie się różni. O ile w Polsce mówi się otwarcie o setkach tysięcy ofiar sowieckich okrucieństw, o tyle w Niemczech pamięć o sowieckich zbrodniach pozostaje na marginesie publicznego dyskursu i programów nauczania (mimo że wśród ofiar były setki tysięcy niewinnych Niemców). Z kolei w Czechach i na Słowacji temat ten jest nieznany ogółowi społeczeństwa - większość podręczników milczy o czeskich i słowackich ofiarach sowieckich represji.

Przeanalizowaliśmy sytuację w każdym z krajów, studiując dokumenty programowe, dostępne podręczniki i przeprowadzając wywiady z nauczycielami.

Co znaleźliśmy? Tego dowiecie się w naszej analizie, którą możecie pobrać (w języku angielskim) TUTAJ.

Partnerzy