Sledujte na
Sledujte na

GULAG XR

Jednotlivé součásti vzdělávacího programu:

Co je Gulag XR?

Jedná se o nový vzdělávací program založený na historických a archeologických výzkumech spojených s moderními technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita nebo komiks.

„Evropská paměť Gulagu – rozšířená realita jako vzdělávací nástroj“ (European Memory of the Gulag – Extended Reality as an Educational Tool) – zkráceně Gulag XR.

Komu je program určen?

Vzdělávací program je určen pro žáky základních škol od 9. třídy a střední školy v Česku, Německu, Polsku a Slovensku.

Jaké je téma programu?

Cílem je vytvořit zcela nový přístup k výuce o sovětských represích, během níž žáci a studenti budou moci „okusit“ atmosféru gulagu a díky inovativním technologiím a přístupům (značnou část programu tvoří komiksová podoba) získají mnohem více informací i prožitků než při běžné hodině. Skrze reálné příběhy chceme žákům a studentům přiblížit různé formy represí – masové deportace, popravy či tábory Gulagu, přičemž slovo „Gulag“ v názvu vnímáme jako hlavní symbol všech těchto zločinů.

V rámci projektu chceme zároveň poukázat na společný evropský rozměr sovětských represí.

Kdo za projektem stojí?

Gulag XR vzniká pod vedením českého sdružení Gulag.cz ve spolupráci se vzdělávací společností Scio, německým Memorialem, polským Kolegiem východní Evropy a slovenskou pobočkou Post Bellum. Technologické řešení projektu (virtuální a rozšířená realita) se opírá o výsledky expedic a terénního výzkumu sdružení Gulag.cz. S ruským sdružením Memorial, nositelem Nobelovy ceny za rok 2022, také vyvíjíme ruskou verzi pomůcky a spolupracujeme s ním i na obsahové náplni celého projektu. Projekt je financován v rámci evropského programu Erasmus Plus.

Proč?

Mezi oběťmi sovětského státního teroru (soustředíme se na totalitní období vlády Stalina od 30. do 50. let 20. století) byly i tisíce Čechů, Němců, Poláků, Slováků a dalších evropských národností. Dosud toto téma není vnímáno jako společná historie a navíc se přístup k němu v každé zemi významně liší. Zatímco v Polsku převládá narativ o statisících nevinných obětí sovětské zvůle, v Německu je takové vnímání do značné míry tabuizované (přestože mezi oběťmi bylo více než milion nevinných Němců). V Česku a na Slovensku se zase jedná o téma širší veřejnosti neznámé – o českých a slovenských obětech sovětských represí není například v učebnicích jediná zmínka.

Pro srovnání situace v jednotlivých zemích jsme na základě dotazníků a rozhovorů s učiteli vypracovali podrobnou analýzu, která ukázala konkrétní potřeby a východiska pro náš program. Analýza se věnuje také rozšíření moderních technologií na školách v dotčených zemích.

Celou analýzu najdete ZDE (v angličtině)

Partneři

Tým autorů a spolupracovníků projektu GUlag XR

Vedoucí projektu a scénář celého programu: Petra Černoušková | Metodika vzdělávání: Andrej Novik | Konzultanti: Dalibor Naar, Štěpán Černoušek | České příběhy, terénní a archivní výzkum: Štěpán Černoušek | Polské příběhy a koordinace polské verze projektu: Adam Balcer, Grzegorz Szymborski | Slovenské příběhy a koordinace slovenské verze projektu: Petr Juščák, Dominika Gerhátová, Dagmar Kudelová-Kopčanská | Německé příběhy a koordinace německé verze projektu: Daria Buteiko | Odborné konzultace: Andrej Zubov (Masarykova univerzita), Ljuba Jurgenson (Univerzita Sorbona) | PR a média: Magdaléna Hájková | AUTOR KOMIKSU: | Jakub Dušek | ROZŠÍŘENÁ REALITA (AR): | Programátor: Jan Vrátný | 3D předměty: Pavel Matoušek | Videa v AR: Igor Suvorov | Hlasy vzpomínek v AR: Barbora Vašíčková a Marek Nagl | Rozhovor v AR: Boris Bělenkin a Štěpán Černoušek | VIRTUÁLNÍ REALITA (VR): | 3D animace: Josef Brošta | Programátor: Martin Tichota | GRAFIKA A WEB: | Jan Vrátný | VIDEA: | Režie a střih úvodního videa a videopříběhů + produkce natáčení: Tomáš Polenský | Střih ruských videopříběhů: Michal Dvořák | Animace: Vojtěch Dudek | Záznam zvuku: Radim Lapčík, Jan Balcar | Mix zvuku: Pavel Matyáš | Průvodci českých příběhů a úvodního videa: Tomáš Dalecký, Johana Valešová, Barbora Vašíčková, Marek Nagl | Průvodci ruských příběhů: Igor Suvorov, Alexandra Skorvid | Průvodci německých příběhů: Mathias Straub, Teresa Weisser | Průvodci slovenských příběhů: Dominika Gerhátova, Lukáš Herc | Průvodci polských příběhů: Mikołaj Tyczyński, Barbara Gregorczyk | Spolupracovali: Andrea Šťastná, Zuzana Zoubková | Produkce, titulky: Petra Burová | Hudba: Storyblocks

Více