Zapojte svoju školu!

Od septembra 2023 budeme realizovať modelové workshopy na školách.
Prihláste svoju triedu už teraz.

Pre koho je určený?

Pre žiakov od 9. ročníka ZŠ.

Gulag XR je bezplatný pre základné a stredné školy v Českej republike, Nemecku, Poľsku a na Slovensku.

Metodiky, učebné pomôcky a tipy budú priebežne zverejňované na tejto webovej stránke.

Čo je to Gulag XR?

Je to súbor hotových učebných materiálov, ktoré vychádzajú z unikátneho historického a archeologického výskumu.

Gulag XR prináša do vyučovania moderných dejín moderné technológie, ako je virtuálna a rozšírená realita.

European Memory of the Gulag - eXtended Reality as an Educational Tool (Európska pamäť Gulagu - rozšírená realita ako vzdelávací nástroj) - skrátene Gulag XR.

Hlavná téma?

Sovietske represie a ich spoločný európsky rozmer.

Umožníme žiakom bádateľským spôsobom nahliadnuť sovietske represie v spomienkach pamätníkov zo strednej a východnej Európy.

Vďaka virtuálnej a rozšírenej realite môžu žiaci "ochutnať" atmosféru gulagu. Cieľom takéhoto zážitku je pomôcť žiakom rozvíjať postoje k demokratickým hodnotám.

Okrem vedomostí si žiaci zlepšia aj svoje bádateľské zručnosti. Súčasťou projektu je výskumný denník vo forme komiksu.

Kto stojí za projektom?

Gulag XR vzniká pod vedením českého združenia Gulag.cz v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou Scio, nemeckým Memorialom, poľským Kolégiom východnej Európy a slovenským Post Bellum. Technologické riešenie projektu (virtuálna a rozšírená realita) vychádza z výsledkov expedícií a terénnych výskumov združenia Gulag.cz, ktoré s virtuálnou realitou pracuje od roku 2018. S ruským združením Memorial, nositeľom Nobelovej ceny za rok 2022, vyvíjame aj ruskú verziu nástroja a spolupracujeme s nimi na obsahovej stránke projektu. Projekt je financovaný v rámci európskeho programu Erasmus Plus.
Autorský tím, zoznam spolupracovníkov a prehľad zdrojov nájdete tu.

Prečo?

Pretože tisíce Čechov, Nemcov, Poliakov, Slovákov a ďalších Európanov patrili medzi obete sovietskeho štátneho teroru (zameriavame sa na obdobie totalitnej Stalinovej vlády od 30. do 50. rokov 20. storočia). Táto téma dodnes nie je vnímaná ako súčasť spoločných európskych dejín a navyše sa prístup k nej v jednotlivých krajinách výrazne líši. Kým v Poľsku sa otvorene hovorí o státisícoch obetí sovietskej zlovlôle, v Nemecku zostávajú spomienky na sovietske zločiny na okraji verejného diskurzu a učebných osnov (aj keď medzi obeťami boli státisíce nevinných Nemcov). Na druhej strane v Českej republike a na Slovensku je táto téma pre širokú verejnosť neznáma - väčšina učebníc o českých a slovenských obetiach sovietskych represií mlčí.

Situáciu v jednotlivých krajinách sme analyzovali štúdiom kurikulárnych dokumentov, dostupných učebníc aj v rozhovoroch s učiteľmi.

Čo sme zistili? To sa dozviete v našej analýze, ktorú nájdete na stiahnutie (v angličtine) TU.

Partneri