Autorský tím

Vedúci projektu a scenárista celého programu: Petra Černoušková
Metodik vzdelávania: Andrej Novik
Konzultanti: Dalibor Naar, Štěpán Černoušek

České príbehy, terénny a archívny výskum: Štěpán Černoušek
Poľské príbehy a koordinácia poľskej verzie projektu: Adam Balcer, Grzegorz Szymborski, Arkadiusz Zając
Slovenské príbehy a koordinácia slovenskej verzie projektu: Peter Juščák, Dominika Gerhátová, Dagmar Kudelová-Kopčanská
Nemecké príbehy a koordinácia nemeckej verzie projektu: Daria Buteiko

Odborné konzultácie: Prof. Andrej Zubov (Masarykova univerzita), Prof. Ljuba Jurgenson (Sorbonská univerzita)

PR a médiá: Magdaléna Hájková

AUTOR KOMIKSU:

Jakub Dušek

ROZŠÍRENÁ REALITA (AR):

Programátor: Jan Vrátný

3D objekty: Pavel Matoušek
Videá v AR: Igor Suvorov
Hlasy spomienok v AR: Barbora Vašíčková a Marek Nagl
Rozhovor v AR: Boris Belenkin a Štefan Černoušek

VIRTUÁLNA REALITA (VR):

3D animácia: Josef Brošta
Programátor: Martin Tichota

GRAFIKA A WEB:

Jan Vrátný

VIDEÁ:

Réžia a strih úvodného videa a videopríbehov + produkcia natáčania: Tomáš Polenský
Strih ruských videopríbehov: Michal Dvořák
Animácia: Vojtěch Dudek
Zvukový záznam: Radim Lapčík, Jan Balcar
Mixáž zvuku: Pavel Matyáš
Sprievodcovia českými príbehmi a úvodným videom: Tomáš Dalecký, Johana Valešová, Barbora Vašíčková, Marek Nagl
Sprievodcovia ruskými príbehmi: Igor Suvorov, Alexandra Skorvid
Sprievodcovia nemeckými príbehmi: Mathias Straub, Teresa Weisser
Sprievodcovia slovenskými príbehmi: Dominika Gerhátova, Lukáš Herc
Sprievodcovia poľskými príbehmi: Mikołaj Tyczyński, Barbara Gregorczyk
Spolupracovníci: Andrea Šťastná, Zuzana Zoubková
Produkcia, titulky: Petra Burová
Hudba: Storyblocks

Použité dokumenty, fotografie a videá:

Archív Gulag.cz
Archív SBU,
Kyjev Estónsky ústav historické pamäti,
Tallinn Kolegium Východnej Európy, Wroclaw
Medzinárodný Memorial, Moskva
Memorial Nemecko
Memorial Tomsk
Múzeum okupácie Lotyšska, Riga
Post Bellum SK
Štátny archív RF, Moskva
Štátny múzeum dejín Gulagu, Moskva

Spomienky a citácie:
Anne Applebaum: Gulag: História (BETA Dobrovský, Jiří Ševčík, 2004)
Jevgenija Ginzburgová: Strmá cesta (Odeon, 1992)
Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek: Čechoslováci v gulagu II (ČT, ÚSTR, 2018)
JakovEfrussi: Zápisky inžiniera, in: Jen jeden osud (Academia, 2010)
Viktor Rubanovič: Velitel Rammo, in: Ozveny Gulagu (Národní knihovna ČR, Vozvraščenie, ÚSTR, 2013)
SemjonVilenskij: Nejaké otázky?!: Spomienky kolymského väzňa (Academia, 2019)

Obsah projektu Gulag XR je chránený predpismi práva duševného vlastníctva a môže byť akokoľvek používaný (tzn. najmä, nie však výlučne, menený, spracovaný, spájaný s inými dielami, rozmnožovaný, rozširovaný, oznamovaný verejnosti, apod.), bez ohľadu na skutočnosť, či sa tak deje za účelom obchodného prospechu alebo nie, iba v rozsahu oprávnenia udeleného spolkom Gulag.cz, z.s., so sídlom Na dolinách 524/40, Podolí, 147 00 Praha, IČO: 22822852, ktorý je nositeľom všetkých práv k projektu Gulag XR.