Metodiky

Ako s programom Gulag XR pracovať vo výučbe? Tu nájdete metodiky pre učiteľov, tipy do výučby a návody, ako pracovať s technológiami a jednotlivými súčasťami programu. Tými sú: krátky film o sovietskych represiách, videá s príbehmi obetí a pamätníkov, bádateľský komiks s rozšírenou realitou a návšteva tábora Gulagu vo virtuálnej realite.