Ako na to?

Súčasťou programu Gulag XR je krátky film o sovietskych represiách, videá s príbehmi obetí a pamätníkov, výskumný komiks s rozšírenou realitou a návšteva tábora Gulagu vo virtuálnej realite. Tu nájdete všetky materiály na stiahnutie spolu s návodmi, metodikami pre učiteľov a tipmi na výučbu.

  • Program je modulárny a jeho využitie vo výučbe je variabilné. Dá sa prispôsobiť v nadväznosti na počet detí, časové možnosti a technické vybavenie školy.
  • Využiť ho môžete ako plnú verziu programu v rámci projektového dňa alebo rozloženú do viacerých vyučovacích hodín, prípadne len niektoré časti, ktoré fungujú samostatne.
  • Okrem online materiálov budete potrebovať: tlačiareň na tlač komiksov, tablety alebo smart telefóny do skupín po 4 až 5 (aktuálne len Android), projektor alebo obrazovku pre videá. Pre virtuálnu realitu budete potrebovať špeciálne headsety, ale program možno plnohodnotne využiť aj bez nich.