Videa a príbehy

Videá a príbehy Pre úvod do problematiky sovietskych represií a historického kontextu môžete využiť krátke video s názvom Čo bol Gulag. Za 10 minút získajú žiaci a študenti základný prehľad o histórii a rôznych podobách sovietskych represií vrátane ich európskeho vplyvu.
Na tento úvod je možné nadviazať výberom z ďalších videí s pamätníkmi a príbehmi obetí Gulagu. Okrem príbehov s českou stopou je možné sledovať osudy Poliakov, Slovákov, Nemcov a Rusov.
Ako pracovať s videami a príbehmi sa dozviete v podrobných metodikách pre učiteľov spolu s tipmi do výučby a návodmi TU.