Polské příběhy

Wanda Chwastowska-Bystram: Ošetřovala jsem ženy, které jedly děti

  • Klíčová slova: Poláci v Gulagu / odboj / výslechy / mučení / mrazy / těžké práce / hygiena v Gulagu / vztahy v Gulagu / hlad / děti v Gulagu / krysy

Wanda Chwastowska-Bystram nepatřila k lidem, kteří se bojí. Když její rodný Lvov obsadili Němci, vstoupila ve svých třiadvaceti letech do řad podzemní Zemské armády, která ve spolupráci s tou Rudou brzy dokázala město zbavit Hitlerovy nadvlády.

Právě Wandina statečnost ale Sovětům vadila. Báli se, že by se dokázala postavit také jim. Raději tedy mladou odvážnou ženu preventivně zatkli, brutálně bili a nakonec roky vláčeli po lágrech Gulagu. Zažila v nich vražedné mrazy, hlad, který mnohé dováděl k šílenství, k smrti vyčerpávající dřinu i neutuchající útoky vší, štěnic a krys.

Poznala matky zničené tak, že odmítaly krmit vlastní děti. Ona se ale zlomit nenechala. Všechnu trýzeň nakonec dokázala přečkat a po návratu vydat cenné svědectví o tom, jak vypadaly dny v předpeklí stalinských lágrů.

Celý příběh Wandy Chwastowske-Bystram najdete také na portálu Gulag Online.


Gustaw Herling Grudzinski

Celý příběh Gustawa Herlinga Grudzinského najdete již brzy také na portálu Gulag Online.