Virtuální realita

Od září 2023 zde najdete ke stažení průchod táborem Gulagu ve virtuální realitě.

Virtuální realita umožní žákům realisticky nahlédnout nelidské podmínky lágrů a střípky ze života vězňů. Tato „krátká návštěva“ má potenciál v žácích vyvolat zvědavost, chuť zjistit si další informace a o téma se zajímat více do hloubky.

Další součásti vzdělávacího programu GULAG XR: Komiks a rozšířená realita, Videa a příběhy